Årsmöte

 

Kallelse till årsmöte för medlemmar i Språkförskoleföreningen!

Datum: 2018-09-13

Tid: 16:00 - 17:00

Plats: Hotell Winn, Gävle

Observera att en person från varje medlemsavdelning ska utses att representera vid eventuell omröstning. Röstkort kommer att delas ut i samband med registreringen - anmäl där vem från avdelningen som ska ta hand om det.

Välkomna!

Årsmötesprotokoll 2015

Propositionerna, förtydligande och tillägg till Årsmöteprotokoll 2015

Vänliga hälsningar,

Språkförskoleföreningens styrelse