Information

 

DHB, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn

Föräldraföreningen Talknuten

Riksförbundet Attention

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

Skolverket

Stockholms läns landsting. Översyn logoped i språkförskola