Språkförskoleföreningens styrelse 2017/2018

 
Titti Jägerstedt (förskollärare), ordförande
Språkförskolan Delfinen
Jarlabergs skola
Jarlabergsvägen 5
131 81 Nacka
tel: 08-718 83 80
epost: titti.jagerstedt@nacka.se
 
Kerstin Andersson (logoped), sekreterare
Språkförskolan Storken
Vallgravsgatan 4
621 82 Visby
mobil: 070-447 67 14
epost: kerstin.andersson@gotland.se

Kerstin Larsson (förskollärare), ledamot
Språkförskolan Findus
Bronsåldersgatan 82
Box 334421
23 Västra Frölunda
tel: 031-49 97 54 mobil: 070-17 18 723
epost: 
 

Lena Mattsson (logoped), suppleant
Vallentuna språkförskola
Videgårdens förskola
Vikingavägen 4
186 32 Vallentuna
tel: 08-587 84 992
epost: lena.mattsson@vallentuna.se
Anne Sabel (bitr rektor), kassör
Bragespråkförskola
Ebba Brahes väg 5
192 69 Sollentuna
tel: 08-579 22 282
mobil: 073-915 22 82
epost: anne.sabel@sollentuna.se

Mari Berg Lexell (förskollärare), ledamot
Språkförskolan Vårängen
Hörselslingan 4 
141 42 Huddinge
tel: 072-223 29 72
epost: mari.berg.lexell@pysslingen.se